sábado, 31 de octubre de 2009

Sesión Educación Física

Atleta:

Fecha:

Sesión Nº:Unidad Didáctica:

Objetivos:

Material:

Descripción Ejercicio:

Rep. Gráfica

T/Nº

Descanso

Para saber a orde dos exercicios

(Posición inicial, descripción,posición final)

(Dibuxo esquemático no que se vexa claro o movemnto)

Tempo que dura o exercico/ repeticións

Todos os exercicios deben ir debidamente explicados de maneira que alguén que nunca oira falar deles sexa capaz de facelos.

Para facer unha tabla dun quentamento débese seguir éste orden:

  1. Exercicios globales, que abarquen todo o corpo
  2. Estiramentos
  3. Exercicios de maior intensidade

A.C.V

No hay comentarios:

Publicar un comentario